1. Đối tượng bảo hiểm
Mọi công dân Việt nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập, làm việc,  công tác tại Việt Nam loại trừ các đối tượng sau đây:
- Những người đang bị bệnh thần kinh.
- Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

 2. Phạm vi bảo hiểm 
Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do:
- Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo  hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể.
- Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp..

3. Phí bảo hiểm      
Theo biểu phí của PVI

LIÊN HỆ VỚI VỚI CHÚNG TÔI

Đ/C: Phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: baohiemdaukhi.com