2. Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân khác, dẫn đến thương tật có thể gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì Bảo hiểm PVI sẽ có trách nhiệm trả tiền tương ứng theo từng quyền lợi bảo hiểm.

3. Phí bảo hiểm 
Theo biểu phí của Bảo hiểm PVI

 

LIÊN HỆ VỚI VỚI CHÚNG TÔI

Đ/C: Phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: baohiemdaukhi.com